Λειτουργία Toner

1ο Φόρτωση:
Η διαδικασία αρχίζει με την φόρτωση του φωτοαγωγού (OPC Drum), από τον κύλινδρο φόρτωσης (PCR). Η συνεχής ροή του ηλεκτρικού ρεύματος δημιουργεί μια αρνητικά φορτισμένη επιφάνεια του περιστρεφόμενου φωτοαγωγού (OPC Drum).
2ο Έκθεση:
Μέσα από μια τρύπα στο δοχείο Toner του λέιζερ φωτίζει το Laser την φορτωμένη, περιστρεφόμενη επιφάνεια του φωτοαγωγού (OPC Drum) (αναβοσβήνει τάχιστα). Εκεί που χτυπά το φως στον φωτοαγωγό (OPC Drum) η επιφάνεια αποφορτίζεται, σύμφωνα με την οποία ένα θετικά φορτισμένο αόρατο είδωλο (εικόνα) σχηματίζεται στην επιφάνεια του φωτοαγωγού (OPC Drum).
3ο Ανάπτυξη:
Μεταξύ της λεπίδας γιατρού (Doctor Blade) και του μαγνητικού κυλίνδρου (Mag Roller) υπάρχει ένα μικρό κενό. Επειδή συσσωρεύεται μεγάλη ποσότητα γραφίτη μεταξύ μαγνητικού κυλίνδρου (Mag Roller) και λεπίδας γιατρού (Doctor Blade) τα σωματίδια λόγο της τριβής μεταξύ τους, φορτίζονται αρνητικά. Ο φωτοαγωγός (OPC Drum) και ο μαγνητικός κυλίνδρου (Mag Roller) είναι αρνητικά φορτισμένα πεδία, απορροφάται ο γραφίτης μόνο από τις θετικά φορτισμένες περιοχές του φωτοαγωγού (OPC Drum) ενώ οι αρνητικά φορτισμένες ζώνες του τόνερ τον απωθούν. Δημιουργώντας έτσι μια εμφανή εικόνα στον φωτοαγωγό (OPC Drum).
4ο Μεταφορά:
Ο κύλινδρος μεταφοράς (Transfer Roller), o οποίος είναι θετικά φορτισμένος, βρίσκεται μέσα στον εκτυπωτή και δεν αποτελεί μέρος της κασέτας. Το χαρτί μεταφέρεται μεταξύ του φωτοαγωγού (OPC Drum) και του κυλίνδρου μεταφοράς (Transfer Roller) οπού ο αρνητικά φορτισμένος γραφίτης απορροφάται από το θετικά φορτισμένο κύλινδρο μεταφοράς (Transfer Roller), και έτσι μεταφέρεται στο χαρτί.
5ο Καθήλωσης:
Το χαρτί, επικαλυμμένο με των μεταφερόμενο γραφίτη περνά μέσα από το θερμαντικό στοιχείο (Fuser). Το άνω roll θέρμανσης (upper fuser roller) θερμαίνει το γραφίτη στο σημείο τήξης, ο κάτω κύλινδρος (lower pressure roller) εξασφαλίζει ότι ο λιωμένος γραφίτη ωθείται στο χαρτί. Εάν το χαρτί αφαιρεθεί πριν να έχει περάσει από το θερμαντικό στοιχείο (π.χ. εμπλοκή χαρτιού), μπορείτε να απομακρύνετε το γραφίτη εύκολα από τη σελίδα εκτύπωσης.
6ο Καθαρισμός:
Στην μεταφορά δεν φθάνει όλος ο γραφίτης στο χαρτί. Επομένως ο φωτοαγωγός (OPC Drum), πρέπει να καθαριστεί. Η λάμα καθαρισμού (wiper blade) απομακρύνει τον επιπλέον γραφίτη από τον φωτοαγωγό (OPC Drum), η λάμα ανάκτησης (recovery blade) εξασφαλίζει ότι ο γραφίτης που έχει αφαιρεθεί δεν θα ξαναβγεί από το κάδο απορριμμάτων (waste bin).
7ο Απόσβεση:
Ο κύλινδρος φόρτωσης (PCR) διαγράφει οποιοδήποτε υπόλοιπο θετικού φορτίου στον φωτοαγωγό (OPC Drum), όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1ο … η διαδικασία ξεκινά και πάλι.