Ανακατασκευή Toner

Υπάρχει διαφορά!!!

TONER
είναι το δοχείο των Laser εκτυπωτών. Χρησιμοποιεί γραφίτη για τη τελειότερη απόδοση στις εκτυπώσεις. Διαθέτει διάφορα μηχανικά μέρη (Drum, PCR, Mag-Roller, W.Blade, D.Blade, γρανάζια) τα οποία αλλοιώνονται κατά τη χρήση του. Αφού το δοχείο αδειάσει υπάρχουν δύο τρόποι για την επαναχρησιμοποίηση του:  Το ξαναγέμισμα και η ανακατασκευή.

ΞΑΝΑΓΕΜΙΣΜΑ
είναι η συμπλήρωση με γραφίτη του εκάστοτε δοχείου χωρίς τη συντήρηση και αλλαγή των φθαρμένων μηχανικών μερών που αναφέρονται παραπάνω. Αποτέλεσμα είναι η αβέβαιη ποιότητα και λειτουργία αυτού.

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
είναι η αποσυναρμολόγηση του δοχείου. Εσωτερικό, καλό καθάρισμα από τα υπολείμματα παλιού γραφίτη, αλλαγή φθαρμένων μηχανικών μερών, επαναγέμιση με αποφόρτιση από το στατικό ηλεκτρισμό, προσεκτική επανασυναρμολόγηση του δοχείου ώστε να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα (τέλειες εκτυπώσεις και μεγάλη διάρκεια όπως και αυτά των επωνύμων εταιρειών).