Περιβάλλον

drrefillgreen
Η Παραγωγή ενός νέου πλαστικού δοχείου για το LASER ή για το INKJET εκτυπωτή είναι πολύ εύκολη. Το μόνο που απαιτείται είναι λίγο πετρέλαιο (περίπου 3,5 λίτρα για το πλαστικό μέρος ενός Δοχείου LASER), πάρα πολύ ενέργεια (τροφοδοτούμενη συνήθως από εργοστάσια ηλεκτρισμού ενέργειας μέσω άνθρακα), αρκετοί εργάτες και ο απαραίτητος χώρος (συνήθως εργοστάσιο).

Έπειτα η μεταφορά των δοχείων προς όλο τον κόσμο, γίνεται με μεγάλα πλοία (Container) που κινούνται με κινητήρες Diesel οι οποίοι ως γνωστών παράγουν τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα. Πριν καταλήξουν στην Ευρώπη απαιτούνται μερικές εβδομάδες .Αφού τα μελανοδοχεία (μελανάκια) πουληθούν και εξαντληθούν, καταλήγουν κατά 80% σε κάποια χωματερή. Δυστυχώς η διαδικασία η οποία απαιτείται ώστε να αποσυντεθεί στο έδαφος ένα δοχείο διαρκεί περίπου από 350 έως 1000 χρόνια (δηλ. αρκετές γενιές). Ένα χρονικό διάστημα όπου το έδαφος συνεχώς μολύνεται.

-

Υπερθέρμανση του πλανήτη Υγειονομική ταφή Πετρέλαιο Ενέργεια CO2
Υπερθέρμανση Σκουπίδια Πετρέλαιο Ενέργεια CO 2